Začetki delovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva

Avtorji

  • Mateja Režek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Socialistična zveza delovnega ljudstva, SZDL, socialistična internacionala, komunistična partija

Povzetek

Februarja 1953 se je LFJ na podlagi sklepa šestega kongresa KPJ/ZKJ preimenovala v SZDLJ. Ker se je partija na svojem kongresu odrekla neposrednemu vodstvu in si zadala zgolj nalogo idejnega usmerjanja, je SZDL namenila ključno vlogo pri odločanju o konkretnih političnih vprašanjih. SZDL naj bi pomembno vlogo odigrala tudi pri navezovanju stikov z zahodnim socialističnim gibanjem, vendar je bilo to precej zadržano glede njene formalne vključitve v Socialistično internacionalo. Zatikalo se je tudi pri uveljavljanju SZDL znotraj jugoslovanskih meja, saj se partijski vrh ni bil pripravljen odreči svojemu političnemu monopolu, kar je dokazoval tudi z nenačelnostjo pri kadrovskem ločevanju funkcij.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave