Jugoslovanski federalizem in ustavni zakon leta 1953

Avtorji

  • Mateja Režek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

ustavni zakon, 1953, Jugoslavija, federalizem, nacionalno vprašanje

Povzetek

Avtorica na podlagi arhivskih virov in strokovne literature obravnava ustavni zakon iz leta 1953 s stališča jugoslovanskega federalizma in nacionalnega vprašanja. V ospredje postavlja ukinitev zbora narodov kot samostojnega doma zvezne skupščine in uvedbo zbora proizvajalcev, katerega podlaga ni bil nacionalni, temveč razredni element. Avtorica ugotavlja, da so bile z ustavnim zakonom močno omejene pravice posameznih narodov oziroma federalnih enot, ki jim jih je vsaj formalno zagotavljala že ustava iz leta 1946.

Prenosi

Objavljeno

1998-01-01

Številka

Rubrika

Razprave