Slovenski pogled na skupni srednjeevropski gospodarski prostor v drugi polovici 19. stoletja

Avtorji

  • Andrej Pančur

Ključne besede:

Srednja Evropa, habsburška monarhija, Nemčija, Slovenci, ekonomske integracije, ekonomsko sodelovanje, mednacionalni odnosi, 19. stoletje

Povzetek

Avtor v članku analizira vpliv nacionalnih sporov v habsburški monarhiji (predvsem nemško-slovenskih) v drugi polovici 19. stoletja pri oblikovanju slovenskega pogleda na potencialno carinsko unijo med Nemčijo in habsburško monarhijo, na obstoječo avstroogrsko carinsko unijo in na gospodarske odnose v avstrijski polovici habsburške monarhije. Pri tem ugotovi, da so bili slovenski pogledi na skupni srednjeevropski gospodarski prostor prej izraz želja o politični in nacionalni ureditvi tega prostora kot pa izraz ekonomske realnosti.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>