»Za otroka« - Kolonije kot del mladinskega skrbstva mestne občine ljubljanske med svetovnima vojnama

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.27

Ključne besede:

Ljubljana, mladinsko skrbstvo, kolonije, 1918-1941

Povzetek

Ljubljanska mestna občina je po vključitvi mladinskega skrbstva v okvir javnega socialnega skrbstva leta 1923 v svoj delokrog vključila organizacijo počitniških kolonij za bolehne otroke iz socialno slabše stoječih družin. Priporočila in zapovedi, ki jih je v zvezi s tem prinašala teorija, je (tudi v finančno nestabilnih časih gospodarske krize in njenih posledic) prizadevno pretvarjala v prakso. Čeprav ji ni uspelo pridobiti vseh želenih oziroma načrtovanih letoviščnih lokacij, so otroške kolonije v obdobju med svetovnima vojnama postale stalnica. Občina je iz leta v leto poskrbela za večje število deklic ter dečkov, poudariti pa velja, da ti niso bili deležni le zdravstvene, temveč tudi socialne in vzgojne oskrbe.

Literatura

Arčon, Tanja. Zgodovinski razvoj organiziranega letovanja otrok. Letovanje primorskih otrok od začetka 20. stoletja dalje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2012.

Brecelj, Anton. Zgodbe našega zdravstva in javnega skrbstva. V: Josip Mal (ur.). Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, 437–83. Ljubljana: Leonova družba, 1928.

Dobaja, Dunja. Za blagor mater in otrok. Zaščita mater in otrok v letih 1919–1941. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018.

Kristan-Lunaček, Slava. O počitniških kolonijah. V: Ivo Pirc (ur.). Zdravje v Sloveniji. II. knjiga. Zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–1936. Spomenica ob petnajstletnici Higijenskega zavoda v Ljubljani, 51–54. Ljubljana: Higijenski zavod, 1938.

Kržišnik, Anton. Socialna politika. Zgodovina socialne politike in socialnih služb v predsocialističnih družbenih formacijah. Ljubljana: Šola za socialne delavce v Ljubljani, 1967.

Marjanović, H. S Podmladkom Jadranske straže na Krk. Naš rod, 1933/1934, št. 5, 139–40.

Pirc, Ivo. Počitniške kolonije. V: Ivo Pirc (ur.). Zdravje v Sloveniji. II. knjiga. Zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–1936. Spomenica ob petnajstletnici Higijenskega zavoda v Ljubljani, 342–62. Ljubljana: Higijenski zavod, 1938.

Pirc, Ivo. Razvoj in delo higienske organizacije v Sloveniji. V: Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, 506–17. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Pirc, Ivo. Zdravje v počitnicah. Zdravje 12, 1936, 83–85.

Puc, Dinko. Tombola za mladino. Slovenec, 9. 6. 1933, 4.

Serše, Aleksandra. Otroška dnevna zavetišča, ki so delovala v Ljubljani v obdobju prve svetovne vojne. V: Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir in Bojan Balkovec (ur.). Zgodovina otroštva, 372–84. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012.

Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Stankov, Ljiljana. Jugoslovenska unia za zaštitu dece (1933–1941). V: Aida Škoro Babić, Mateja Jeraj, Matevž Košir in Bojan Balkovec (ur.). Zgodovina otroštva, 278–89. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012.

Struc, Majda. Mi gremo pa na morje. V: Juhuhu, počitnice so tu! Letovanje otrok in družin v preteklosti. Zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov, 41–47. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov 2018.

Šimec, Amalija. Socijalno-medicinska zaščita šolske mladine. V: Ivo Pirc (ur.). Zdravje v Sloveniji. II. knjiga. Zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–1936. Spomenica ob petnajstletnici Higijenskega zavoda v Ljubljani, 47–50. Ljubljana: Higijenski zavod, 1938.

Šorn, Mojca. Izgradnja sistema socialnega skrbstva v Ljubljani po prvi svetovni vojni s poudarkom na delu socialnopolitičnega odseka in socialnopolitičnega urada. Prispevki za novejšo zgodovino 63, št. 3 (2023): 31–47.

Pirc, Ivo. Zdravje v Sloveniji. II. knjiga. Zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–1936. Spomenica ob petnajstletnici Higijenskega zavoda v Ljubljani. Ljubljana: Higijenski zavod, 1938.

Zupanič Slavec, Zvonka in Ksenija Slavec. Šolska medicina na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno (1918–1941). Ob 100-letnici šolske medicine na Slovenskem (1909–2009). Zdravniški vestnik. Glasilo Slovenskega zdravniškega društva 78, št. 12 (december 2009): 755–68.

Zupanič Slavec, Zvonka in Ksenija Slavec. Šolska medicina na Slovenskem med svetovnima vojnama (1918–1941). ISIS: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 23, št. 7 (julij 2014): 42–45.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>