Jugoslovanski partizani in Britanci v 1944. letu

Avtorji

  • Dušan Biber

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Jugoslavija, Velika Britanija, zavezniki, Josip Broz Tito, Edvard Kardelj, strategija, partizani

Povzetek

Prispevek je referat na simpoziju "British political and military strategy in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1944" v Londonu decembra 1984. Po pregledu osnovne znanstvene literature in virov za to tematiko pisec omenja glavne probleme, medsebojne spore in sumničenja in te ilustrira z doslej neznanimi odlomki iz Titovih in Kardeljevih del. Glavna skrb partizanskih voditeljev je veljala morebitnemu zavezniškemu izkrcanju in intervenciji v Jugoslaviji. V referatu so tudi navedeni in primerjani podatki o britanski in sovjetski pomoči in oskrbi narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije.

Prenosi

Objavljeno

1985-01-01

Številka

Rubrika

Razprave