Odmevi o razmerah v Prekmurju v prvih mesecih madžarske okupacije v ljubljanskem legalnem dnevnem časopisju

Avtorji

  • Bojan Godeša Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Prekmurje, okupacija, Madžari, druga svetovna vojna, tisk

Povzetek

Avtor v razpravi opisuje kako je ljubljansko legalno dnevno časopisje (Slovenec, Jutro) prikazovalo razmere v Prekmurju pod madžarsko zasedbo. Kljub sorazmerni maloštevilnosti člankov so bile prekmurske razmere opisane dokaj natančno in iz različnih zornih kotov. V člankih zasledimo vesti o nemški zasedbi Prekmurja, o prihodu madžarskega okupatorja in njegovih raznovrstnih ukrepih na političnem, vojaškem, upravno-teritorialnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in športnem področju. Časopisni članki kot vir tako dopolnjujejo podobo o prekmurskih razmerah med okupacijo.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>