"Communism - the Gratest Danger of Our Time" About the Ideological and Political Profile of the Leadership of the Political Catholicism in Slovenia on the Eve of the Axis Powers Aggression on the Kingdom of Yugoslavia

Authors

  • Bojan Godeša Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.1.06

Abstract

Prispevek obravnava  idejnopolitični profil vodstva političnega katolicizma na Slovenskem na predvečer napada sil osi na Kraljevino Jugoslavijo, ki je  stremelo k korporativno urejeni družbi, organizirani na podlagi papeških okrožnic in cerkvenega nauka. Zgled so bili stari stanovski koncepti iz »zlate dobe srednjega veka«. Pri tem katoliškim ideologom ni bilo jasno, kako naj bi jih v praksi uresničili. Poleg tega je bil politični režim v Sloveniji  določen z režimom širše jugoslovanske države. V takšnih okoliščinah je bil brezkompromisni antikomunizem v času med svetovnima vojnama na Slovenskem    instrumentaliziran predvsem kot sredstvo, ki naj bi  katoliškemu taboru pripomoglo  k rekatolizaciji slovenske družbe.  Sicer je  bil družbeni koncept, ki ga je  zagovarjala katoliška hierarhija na Slovenskem, povsem  kompatibilen s totalitarnim in rasističnim  Hitlerjevim »novim redom«.  Kot tak je bil  povezan z usodo sil osi v vojni in  je po letu 1945 v celoti izgubili svojo legitimnost v demokratični evropski družbeni stvarnosti.

Published

2018-05-17

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>