Odnos SLS do vprašanja rešitve državnopravnega položaja Slovenije po napadu sil osi na Jugoslavijo

Avtorji

  • Bojan Godeša Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, 2. svetovna vojna, okupacija, SLS, nacionalno vprašanje, Narodni svet

Povzetek

Razprava govori o prizadevanjih Slovenske ljudske stranke (SLS), tedaj vodilne slovenske politične stranke za rešitev slovenskega vprašanja v primeru napada na Jugoslavijo, ko se je predvidevalo, da bo le-ta razpadla. Pri tem so celo bolj kot na samostojno slovensko državo pod nemškim okriljem, po zgledu na slovaški primer, računali na povezavo s Hrvatsko seljačko stranko, z namenom ustanovitve skupne slovensko-hrvaške države. Sicer pa so se dolgoročno gledano v SLS zavzemali za obnovo jugoslovanske države, ki naj bi bila federativno urejena.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>