Oblikovanje vojne strategije med političnimi dejavniki po okupaciji Slovenije in njihova (ne)pripravljenost za skupen nastop

Avtorji

  • Bojan Godeša Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

okupacija, Komunistična partija Slovenije, politične stranke, demokracija, ideologija

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava oblikovanje medvojne strategije med političnimi dejavniki po okupaciji in razkosanju slovenskega ozemlja ter njihovo nepripravljenost za skupen nastop. Po 22. juniju 1941 so bile vse slovenske politične skupine postavljene pred nove izzive in prisiljene k (pre)oblikovanju svoje strategije. Prišlo je do novega vzpostavljanja političnih razmerij, pri čemer sta se postopoma izoblikovala dva pogleda, od katerih je eden zagovarjal pasivnost (vodstva predvojnih legalnih strank), medtem ko je drugi vzpodbujal k aktivni drži (različne heterogene opozicijske skupine) ter je menil, da se mora predvojna strankarska elita umakniti iz političnega življenja. V razmerah po okupaciji so se najbolj znašli slovenski komunisti s svojo strategijo, ki je temeljila na oboroženem odporu proti okupatorju, ter postali zmagovalci začetnega pozicioniranja sil. Začetni preskok iz maloštevilne ilegalne stranke v množično odporniško gibanje organizirano v Osvobodilni fronti, je predstavljal pomemben korak k povojnemu prevzemu oblasti, čeprav se je njegova strategija izoblikovala postopoma.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>