Partizanski fotoreporter Vinko Bavec (1899-1969)

Avtorji

  • Dejan Vončina Notranjski muzej Postojna

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Slovenija, Notranjska, partizanska fotoreporterska služba, odporniška fotografija

Povzetek

Partizanski fotoreporter Vinko Bavec (1899-1969) je bil profesionalni fotograf in trgovec iz Brežic, po prvi svetovni vojni borec za slovensko severno mejo in svobodomiselnih nazorov. Med drugo svetovno vojno se je kot fotograf vključil v partizansko gibanje in je dejavno fotodokumentiral posledice požigov številnih slovenskih vasi na Notranjskem po italijanski ofenzivi leta 1942. V svoj objektiv je ujel tudi številne dogodke, portrete partizanov in partizank na Notranjskem in kasneje v Beli krajini. V letu 1944 je bil v sklopu Fotosekcije Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta zadolžen za nakup in dostavo fotografskih potrebščin in skrbel za organizacijo fotoreporterske službe.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Zapisi