Partizanski fotograf in organizator partizanske fotoreporterske službe Franjo Veselko (1905-1977)

Avtorji

  • Dejan Vončina Notranjski muzej Postojna

Ključne besede:

druga svetovna vojna, Slovenija, Bela krajina, partizanska fotoreporterska služba, partizanska propaganda, fotografija

Povzetek

Franjo Veselko (1905-1977), profesor zgodovine in geografije, je bil od 1943 do konca druge svetovne vojne partizanski fotograf in organizator fotoreporterske službe. Od aprila 1944 do maja 1945 je vodil fotosekcijo propagandne komisije pri Predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in poučeval na partizanski gimnaziji v Črnomlju. V tem obdobju je posnel okoli 2000 raznovrstnih fotografij, ki presegajo dokumentarni nivo, kar ga uvršča v vrh partizanske fotografije. S svojim teoretičnim znanjem na področju propagandne fotografije je Veselko napisal številne smernice, kaj in kako naj partizanski fotoreporterji snemajo na terenu. Veselko sodi med ključne osebe na področju organiziranja partizanske fotoreporterske službe.

Prenosi

Objavljeno

2010-01-01

Številka

Rubrika

Zapisi