Maršal Petain, "razkroj zahoda" in nacistični novi red v očeh slovenskega katoliškega tabora v času pred napadom sil Osi na Jugoslavijo

Avtorji

  • Bojan Godeša Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

nacistični novi red, katoliški tabor, liberalna demokracija, avtoritarni režimi, Vichy, kolaboracija

Povzetek

Vichyska francoska država na čelu z maršalom Petainom je predstavljala v mnogih pogledih model, ki ga ne velja le poznati, temveč ga tudi posnemati in se po njem zgledovati. Petain je bil predstavljen kot zgleden primer, kako lahko v nastajajočem novem redu s prilagoditvijo najdejo svoje mesto tudi konservativni katoliški krogi in se hkrati izognejo vojni, če le dovolj lojalno in iskreno sodelujejo z nacistično Nemčijo, kot naj bi to v znameniti izjavi iz Montoira obljubil Petain. Vse naštete Petainove "vrline" so dejansko zrcalile želje SLS v tistem času, ko se je odločalo o usodi Jugoslavije. Te pa so bile na mednarodnopolitičnem področju lojalno sodelovanje s silami osi in pristop k trojni zvezi, na notranjepolitičnem pa prilagoditev nacističnemu novemu redu z vzpostavitvijo konservativnega avtoritarnega režima na stanovski podlagi, ki bi ohranjal vpliv Cerkve in katoliške vere tudi v novih razmerah.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>