Sobivanje ali soodvisnost Komunistične partije Slovenije in Osvobodilne fronte Slovenije (1945–1953)

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, Jugoslavija, Osvobodilna fronta, Ljudska fronta Jugoslavije, Komunistična partija Slovenije, Komunistična partija Jugoslavije, ljudska revolucija, socialistična revolucija, ljudska oblast, ljudska demokracija

Povzetek

Avtorica obravnava na temelju arhivskega gradiva odnose med Komunistično partijo Slovenije in Osvobodilno fronto Slovenije v obdobju med letoma 1945 in 1953. Takrat je prišlo do spremembe imena OF v Socialistično zvezo delovnega ljudstva (SZDL). V pogojih enopartijskega sistema ne moremo govoriti o sobivanju posameznih političnih izbir, saj obstaja le ena, ki naj bi bila vseobsežna in splošno veljavna. Velik del naporov političnega in oblastnega vrha, ki je bil med letoma 1945 in 1953 identičen z vodstvom KPS (KPJ), je bil v času, ko je t. i. ljudska revolucija prešla v socialistično, usmerjen v enotnost v vseh segmentih družbenega življenja. Da bi dosegli ta cilj, so kot posrednika med vodstvom in ljudstvom uporabili Osvobodilno fronto Slovenije (Ljudsko fronto Jugoslavije).

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>