Preselitve v Julijski krajini po drugi svetovni vojni

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Julijska krajina, Primorska, slovensko-italijanski odnosi, preseljevanje, izseljevanje, Istra

Povzetek

Razprava obravnava preseljevanje prebivalstva na območju Julijske krajine v prvem desetletju po koncu druge svetovne vojne. To dogajanje je bilo večplastno in je zajelo Slovence, Hrvate in Italijane. Kmalu po kapitulaciji Italije septembra 1943 so iz Slovenskega primorja odšli skoraj vši Italijani, ki so se tja priselili po letu 1918. Iz Istre se je izselila velika večina italijanske narodne skupnosti, a tudi mnogi Slovenci in Hrvati. Z območja, ki je bilo leta 1947 priključeno Sloveniji, so zlasti zaradi komunizma pred razmejitvijo leta 1947, pa tudi kasneje, odhajali Slovenci, tja pa so prav zaradi komunizma prihajali italijanski delavci. Iz ostalih italijanskih dežel so se vračali v času fašizma internirani, preseljeni in mobilizirani Slovenci in Hrvati, iz Jugoslavije pa predvojni emigranti. Iz Tržaške pokrajine so se sredi petdesetih let v prekomorske države izselili številni domačini, okrog 30% med njimi je bilo Slovencev.

Prenosi

Objavljeno

2000-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>