Cooperation between the Slovenian and Italian Liberation Movements in Eastern Friuli between September 1943 and October 1944

Authors

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.62.2.05

Keywords:

resistance movement in Friuli, Slovenian-Italian relations, relations between the Italian and Slovenian Communist Parties, Veneto, Osoppo units, Garibaldi units, the Brda-Veneto Detachment

Abstract

The following article focuses on the cooperation between the Slovenian and Italian liberation movements in the area of eastern Friuli from the Italian capitulation to the autumn of 1944. At that time, cooperation was crucial for the liberation efforts due to the still overwhelming strength of the occupiers. However, as of the autumn of 1944 – in anticipation of the imminent end of the war and the consolidated position of the Yugoslav liberation movement – the Slovenian liberation movement sought to establish complete control of the areas populated by Slovenians and thus strengthen the Yugoslav position in the post-war negotiations on the new border with Italy.

References

Avšič, Jaka. Naš prvi pohod v Beneško Slovenijo. Ljubljana: Znanstveni inštitut, Oddelek za mejna vprašanja, 1946.

Črnugelj, Franc – Zorko. Na zahodnih mejah 1943 : Briško-beneški odred in 3. soška (20.) brigada. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986.

Klanjšček, Zdravko. Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske 1943–1945. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB, 1999.

Mikuž, Metod. »Boji Komunistične partije Jugoslavije za zahodne meje (od 1941 do 1945).« Zgodovinski časopis 12/13 (1958–1959): 7–50.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine Narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, knj. 4. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1974.

Troha, Nevenka. »La liberazione di Trieste e la questione del confine : la politica del movimento di liberazione sloveno nei confronti dell'appartenza statuale di Trieste: settembre 1944 – maggio 1945.« Qualestoria, št. 1 (2006): 46–66.

Troha, Nevenka. »Slovensko osvobodilno gibanje in slovenska zahodna meja.« Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 1-2 (2003): 35–74.

Troha, Nevenka. »Partizani »Beneške čete« pred italijanskim sodiščem.« Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 3 (2010): 53–78.

Published

2022-09-09

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>