Habsburška država kot okvir političnega sobivanja na Slovenskem – poizkus opredelitve širšega prostora

Avtorji

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenci, habsburška monarhija, politika, kohabitacija, demokracija, politična kultura

Povzetek

Avtor v začetku članka opredeli koncept političnega in družbenega sobivanja (kohabitacije) kot pojmovno orodje za analizo procesov (ne)upoštevanja, vključevanja-izključevanja, ki jih prakticirajo družbene in politične skupine. Nato obravnava splošno razmerje med demokracijo in kohabitacijo v politični filozofiji, sodobni teoriji demokracije ter v katoliški in marksistični tradiciji. Tretji del je posvečen vlogi sobivanja v sodobni slovenski publicistiki, kjer je močno navzoča teza o slovenski razcepljenosti. Brez poznavanja družbenih razmer v habsburški državi ni mogoče razumeti političnega sobivanja v slovenskem prostoru v začetku 20. stoletja. V zadnji desetletjih sta v zgodovinopisju o habsburški monarhiji opazna predvsem dva koncepta/pojma: politična kultura in civilna družba. V prispevku avtor na temelju primerjalne zgodovinopisne literature prikaže pomen politične kulture, civilne družbe in radikalizacije političnega prostora v zadnjih desetletjih habsburške monarhije za vprašanje političnega sobivanja v slovenskem prostoru.

Prenosi

Objavljeno

2011-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>