"Panslavizem, panslavizem, bi se kričalo od vseh strani!" K zgodovini slovanstva, slovenstva in nemškega strahu pred panslavizmom 1788-1861

Avtorji

  • Marko Zajc Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovani, Germani, habsburška monarhija, slovenstvo, panslavizem

Povzetek

Ideja slovanstva je neločljivo povezana z razvojem slovenske nacionalne misli. Uporaba širšega, slovanskega pojma za preseganje deželnih in pokrajinskih meja je bila prisotna od prvih začetkov slovenskega nacionalizma, kar je bilo v tesni zvezi s sosednjim, nemškim elementom. Veliko vlogo imajo Herderjevi nazori o jeziku kot narodovem bistvu in njegovo hvaljenje Slovanov. V Evropi je po koncu Napoleonovih vojn zavladal splošen strah pred Rusijo. Nemško-avstrijska javnost je razlikovala tri vidike odnosa do Rusije: Rusija kot reakcionarna država (notranjepolitični vidik), Rusija kot slovanska sila (nacionalni vidik) ter Rusija kot ekspanzivna sila (zunanjepolitični vidik). V tem kontekstu je delovalo tudi slovensko narodno gibanje, ki se je moralo od začetka političnega delovanja otepati očitkov panslavizma in prorusizma.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>