Diplomatske (stran)poti Antona Novačana

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.21

Ključne besede:

Anton Novačan, diplomacija, politika, Jugoslavija, druga svetovna vojna

Povzetek

Članek obravnava diplomatsko delovanje celjskega odvetnika, literata in politika Antona Novačana (1887–1951). Na podlagi arhivskega gradiva in spominskih virov je predstavljeno  Novačanovo konzularno delovanje v različnih krajih, še zlasti pa v romunskem obdonavskem pristaniškem mestu Brăili, Kairu in v Celovcu, kjer je lahko od blizu opazoval naraščanje nacistične moči. Ovrednoteni so tudi Novačanovi pogledi na jugoslovansko politiko med drugo svetovno vojno, ko je našel zatočišče na Bližnjem vzhodu.

Literatura

Berberih-Slana, Aleksandra. Stjepan Radić in republikansko gibanje v Sloveniji. Od nastanka Kraljevine SHS do volitev v Narodno skupščino leta 1923. Prispevki za novejšo zgodovino 45, št. 1 (2005): 37–60.

Gačić, Aleksandra. Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat. Ljubljana: Založništvo Jutro, 2017.

Grdina, Igor. Kratka zgodovina Slovenske zemljoradniške in Slovenske republikanske stranke Antona Novačana. Zgodovinski časopis 43, št. 1 (1989): 77–95.

Hartman, Bruno. Veliko kolo brez osi. V: Bruno Hartman (ur.). Anton Novačan. Jeruzalem – Kairo. Spomini 1942–1945, 351–70. Ljubljana: Slovenska matica, 1986.

Nećak, Dušan. Avstrijska legija II. Maribor: Založba Obzorja, 1995.

Rahten, Andrej. Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022.

Rahten, Andrej. Kraljevi ali maršalovi diplomati? Politične dileme in opredelitve slovenskih diplomatov na prehodu iz monarhistične v komunistično Jugoslavijo. Annales 24, št. 4 (2014): 563–76.

Rahten, Andrej. Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba, 2018.

Rahten, Andrej. Zadnji slovenski legitimist ali zgodba o mednarodnem prevarantu z Vrha nad Laškim. Dosje Alojza Novaka v arhivskem gradivu prve avstrijske republike. Zgodovina za vse 29, št. 2 (2022): 65–75.

Selinić, Slobodan. Promene u diplomatskim predstavništvima Jugoslavije 1944–1946. Istorija 20. veka 30, št. 3 (2012), 95–108.

Smiljanić, Ivan. Spomenik Ulriku II. Celjskemu v Beogradu in njegova usoda. Zgodovinski časopis 71, št. 3-4 (2017): 450–72.

Suppan, Arnold. Jugoslawien und Österreich 1918–1938. Bilaterale Außenpolitik im europäischen Umfeld. Wien, München: Verlag für Geschichte und Politik – Oldenbourg Verlag,1996.

Žebot, Ciril. Neminljiva Slovenija. Spomini in spoznanja iz razdobja sedemdesetih let od Majniške deklaracije. Ljubljana: Megallan, 1990.

Objavljeno

2024-05-08