Slovene Lawyers on the diplomatic carpet untill the international recognition of the new state

Authors

  • Andrej Rahten ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.2.06

Keywords:

diplomacy, law, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, Ivan Žolger, Bogumil Vošnjak

Abstract

The following discussion, based on archival sources and memoirs, describes the activities of Slovenian lawyers in the context of the diplomatic efforts of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes at the 1919 Paris Peace Conference. Their efforts in Paris as well as in the Ljubljana Commission for the Peace Conference have been evaluated. In this regard, Ivan Žolger, a former Austrian minister and key Slovenian member of the Yugoslav delegation, stands out.

References

Anžur, Tea. »Oris pravne fakultete med obema vojnama.« Kronika 46, št. 3 (1998): 97–106.

Čuček, Filip. »K zgodovini češkoslovaško-jugoslovanskega koridorja (češko-slovenski zorni kot).« Zgodovinski časopis 70, št. 1–2 (2016): 206–25.

Djokić, Dejan. Pašić and Trumbić. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. London: Haus Publishing, 2010.

Ehrlich, Lambert. »Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919/20.« Acta Ecclesiastica Sloveniae, št. 24 (2002): 53–640.

Gačić, Aleksandra. Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat. Ljubljana: Založništvo Jutro, 2017.

Himmelreich, Bojan. »Slovenski člani jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci 1919–1920.« Celjski zbornik 29 (1993): 163–79.

Kardum, Livia. »Pitanje međunarodnog priznanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.« Politička misao 23, št. 3 (1986): 119–30.

Krizman, Bogdan in Bogumil Hrabak, ur., Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919–1920. Beograd: Inštitut društvenih nauka, 1960.

Kušej, Gorazd. »Ob 50-letnici slovenske pravne fakultete (1920–1970).« Zbornik znanstvenih razprav 34 (1970): 1–18.

Lipušček, Uroš. Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu. Ljubljana: Založba Sophia, 2003.

Matsch, Erwin, ur. November 1918 auf dem Ballhausplatz. Erinnerungen Ludwigs Freiherrn von Flotow, des letzten Chefs des österreichisch-ungarischen auswärtigen Dienstes 1895–1920. Wien – Köln – Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1982.

Melik, Jelka. »Hribar in Šuklje pred sodiščem.« V: Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc Rajšp et al., 977–92. Ljubljana: Založba ZRC, 2001.

Meštrović, Ivan. Uspomene na političke ljude i događaje. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1993.

Mitrović, Andrej. Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, 1969.

Nećak, Dušan. »Pisarna za zasedeno ozemlje.« Kronika 20 (1972): 101–106.

Prepeluh, Albin. Pripombe k naši prevratni dobi. Ljubljana: Založba univerzitetne tiskarne J. Blasnika, 1938.

Rahten, Andrej. Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Celovec – Ljubljana – Dunaj: Mohorjeva založba, 2018.

Rahten, Andrej. »'Škandal prve vrste'. Diplomatska izkušnja slovenskih duhovnikov na pariški mirovni konferenci.« Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu (2019): 61–66.

Rybář, Otokar. »Da li je naša kraljevina nova ili stara država?« Arhiv za pravne i društvene nauke 23 (1923): 241–61.

Vošnjak, Bogumil. U borbi za ujedinjenu narodnu državu. Utisci i opažanja iz doba svetskog rata i stvaranja naše države. Ljubljana – Beograd – Zagreb: Tiskovna zadruga u Ljubljani – izdavačke knjižare Geca Kona u Beogradu – Z. i V. Vasića u Zagrebu, 1928.

Vrčon, Andrej. »Otokar Rybář.« V: Tvorci slovenske pomorske identitete, ur. Andrej Rahten et al., 225–34. Ljubljana: Založba ZRC, 2010.

Žolger, Ivan. »Novo meddržavno pravo.« Slovenski pravnik 35 (1921): 1–17.

Žolger, Ivan. »Da li je naša kraljevina nova ili stara država?« Slovenski pravnik 37 (1923): 68–85.

Published

2019-10-01