Trialistične zamisli slovenskih in hrvaških politikov v letih pred prvo svetovno vojno

Avtorji

  • Andrej Rahten Inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU

Ključne besede:

trializem, politični programi, politične stranke, jugoslovansko vprašanje

Povzetek

V članku so predstavljeni slovenski in hrvaški trialistični koncepti v letih pred prvo svetovno vojno. Avtor odgovarja na vprašanje, kako naj bi v skladu s takratnimi predstavami slovenskih in hrvaških politikov konkretno izgledala zahtevana tretja - južnoslovanska - državnopravna enota, če bi prišlo do rekonstrukcije habsburške monarhije v trialističnem smislu. Pri tem ugotavlja, da je bila med trialističnimi načrti najbolj razširjena predstava o velikohrvaški državni enoti, ki bi imela močan katoliški pečat in bi bila sestavni del po načelu "centraliziranega federalizma" urejene Velike Avstrije.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave