Dragan Matić, Tiskovna svoboda v krempljih ljubljanske justice: zaplembe časopisov in druge tiskovne zadeve v obdobjih 1873–1889 in 1908–1914 v pravosodnih fondih Arhiva Republike Slovenije. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2023, 336 str.

Authors

Keywords:

Reviews, Reports

Published

2023-11-08

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>