Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem

Avtorji

  • Tone Ferenc

Ključne besede:

Wehrmannschaft, Štajerska domovinska zveza - Steirischer Heimatbund, slovenska zgodovina, druga svetovna vojna, nemška okupacija, NOB, vojaška zgodovina

Povzetek

Namen sestavka je v grobih obrisih prikazati razvoj ene izmed vojsk s katerimi se je narodnoosvobodilna vojska spoprijemala v boju za nacionalno in socialno osvoboditev slovenskega ljudstva. To je prvi tovrsten pregled razvoja Wehrmannschafta na Štajerskem in ima svoje pomanjkljivosti, ker je arhivsko gradivo ohranjeno le v manjši meri oziroma meni nedostopno. Kljub temu pa upam, da se mi je vendarle posrečilo, iz več sto med seboj ločenih podatkov sestaviti zaključeni pregled in prikazati, kako morajo nacisti pod pritiskom osvobodilnega gibanja uporabljati Wehrmannschaft v druge namene kot je bil ustanovljen, njegove oblike organiziranja za boj proti osvobodilni vojski, njegovo kakovost, zlom itd.

Prenosi

Objavljeno

1958-01-01