Petar Kačavenda, Skoj i omladina u narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije 1941-1945

  • Anka Vidovič-Miklavčič
Published
1978-01-01
Section
Reviews and Reports