Socialna demokracija (socialisti) na Slovenskem v prvem letu diktature 1929

Avtorji

  • Anka Vidovič-Miklavčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

socialna demokracija, socialisti, Slovenija, šestojanuarska diktatura, 1929

Povzetek

Razprava oriše odnos razpuščene Socialistične stranke Jugoslavije oz. socialne demokracije na Slovenskem do šestojanuarske diktature in opredelitev njenih nalog v prihodnje. Pregledno je predstavljena dejavnost v  indikalnem gibanju pod okriljem strokovne komisije na gospodarsko-zadružnem področju, posebej v okviru Konzumnega društva za Slovenijo. Na prosvetno-kulturnem področju so si matična zveza Svoboda in njene podružnice prizadevale za izpopolnitev in utrditev svojih organizacijskih struktur, tesnejšo povezanost s strokovnimi organizacijami in graditev t. i. proletarske kulture.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave