Predstavitev programa dela Inštituta za novejšo zgodovino (2000-2004)

Politični, idejni in kulturni razvoj na Slovenskem 1848-1991

  • Anka Vidovič-Miklavčič Inštitut za novejšo zgodovino
Published
1999-01-01
Section
Bibiography