Prispevek k zgodovini ljutomerskega okraja v letih 1935-1941

Avtorji

  • Anka Vidovič-Miklavčič Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

politične stranke, društva, JRZ, 1935-1941, politični tabori, medvojno obdobje, Ljutomer

Povzetek

Na ravni mikroraziskave je pregledno orisana organiziranost političnih strank, kmečko stanovskih, prosvetno kulturnih, mladinskih in nekaterih zadružnih organizacij v času vladavine JRZ v letih 1935-1941. Z njihovo dejavnostjo se povezujejo tudi volilni rezultati občinskih volitev (1936, 1938) in skupščinskih 1938. V letih pred aprilskim zlomom 1941 se je tudi v tem okraju čutilo živahno narodnoobrambno gibanje tako v liberalnem kot katoliškem političnem taboru.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01