Kmečka zveza in socialno zavarovanje kmečkega ljudstva

Avtorji

  • Anka Vidovič Miklavčič Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

Ključne besede:

Kmečka zveza, Kraljevina Jugoslavija, kmečko stanovsko gibanje, socialna zaščita

Povzetek

Razprave oriše s socialno-političnega in gospodarskega vidika prizadevanje Kmečke zveze, da bi kmetu zagotovila socialno zaščito. Težišče razprave je predstavitev različnih predlogov za zakonski osnutek socialnega zavarovanja kmečkega ljudstva v okviru klerikalnega kmečko stanovskega gibanja v obdobju 1929—1941. Ko avtorica analizira vzroke propadanja agrarnega prebivalstva s tem prikaže tudi vzroke nesposobnosti plačevanja zavarovalnih prispevkov. Obenem ugotavlja avtorica, da je vprašanje socialne zaščite kmeta ostajalo odprto do konca obravnavanega obdobja.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>