Segmenti iz preteklosti okraja Slovenske Konjice v letih 1929-1941

Avtorji

  • Anka Vidovič Miklavčič

Ključne besede:

Slovenija, Dravska banovina, upravna ureditev, okraj Slovenske Konjice, politika, volitve, gospodarstvo

Povzetek

Na osnovi arhivskega, predvsem pa časopisnega gradiva ter literature predstavlja avtorica pomembnejše dogodke v okraju Slovenske Konjice v letih 1929-1941. Oriše upravno ureditev in prikaže številčno stanje prebivalstva ter gospodarske razmere, glavni poudarek pa je na predstavitvi političnega življenje; predstavlja strankarske, kmečko-stanovske, kulturnoprosvetne, mladinske organizacije in društva obeh političnih taborov, liberalnega in katoliškega. Posebej obravnava volilne kampanje in izide skupščinskih (1931, 1935, 1938) in občinskih volitev (1933), ob katerih so se posebej razkrivala ostra politična in idejna nasprotja ter se kazale politične strasti enega in drugega idejno-političnega tabora.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>