Idejnopolitični značaj SLS od leta 1935 do začetka vojne leta 1941

Avtorji

  • Anka Vidovič Miklavčič

Ključne besede:

Jugoslovanska radikalna zajednica, JRZ, Slovenska ljudska stranka, katoliško gibanje, Katoliška akcija, korporatvizem, antikomunizem, Slovenija, trojni pakt, Narodni svet

Povzetek

Prikaz zajema jugoslovanski del Slovenije v času druge polovice tridesetih let, ko se nakazujejo idejni in politični premiki slovenskega dela JRZ, ki se je po marčnem puču 1941 spet imenovala SLS. Avtorica oriše vse pomemne silnice, ki so krojile idejnopolitično naravnanost SLS v tesni povezanosti s katoliškim gibanjem, s središčno vlogo Katoliške akcije (KA). Po vstopu dr. A. Korošca v Stojadinovićevo vlado (1935) je v Dravski banovini bila hitro zgrajena mreža organizacij JRZ, obenem pa so se živahno obnavljale ali na novo ustanavljale številne katoliške organizacije. Mnoge od teh so postale "pomožne sile" KA, ki so na podlagi papaških okrožnic (Quadragesimo anno in Divini Redemptoris ) utirale pot katoliški obnovi in misli o stanovsko urejeni družbi. Ob tem so zavračali liberalno demokracijo, marksizem, boljševizem in ljudskofrontno povezovanje ter napovedali idejni boj proti komunizmu. Ob aprilskem zlomu je SLS oz. katoliški tabor bil dokaj neenoten, med vzroki so bili avtoritarnost stranke in katoliške desnice, neustrezna taktika in metoda uveljavljanja katoliške obnove in stanovske ideje, zavračanje politične pluralnosti in ob razsulu države aprila 1941 tudi iskanje zaščite pod okupatorji.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>