Krajevni izvor borcev nekaterih partizanskih enot spomladi 1942 in vprašanje ljudske vstaje

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

2. svetovna vojna, Slovenija, partizani, NOB, rekrutacija, ljudska vstaja

Povzetek

Na podlagi arhivskega in statističnega gradiva je izvršena analiza krajevnega izvora pripadnikov nekaterih enot slovenske partizanske vojske v prvi polovici leta 1942, ko se je ta hitro okrepila. (Od okoli 600 v januarju na okoli 5400 v začetku julija 1942.) Okoli 80% vseh borcev se je rekrutiralo iz Ljubljanske pokrajine. V partizansko vojsko se je prostovoljno vključilo v posameznih naseljih celo do 18% prebivalstva, je pa ta odstotek bistveno nižji, ko vzamemo v ozir večje teritorialno-upravne enote. Termin »ljudska vstaja« je mogoče zato korektno uporabljati le v povezavi z ožjimi območji.

Prenosi

Objavljeno

1988-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>