Defence of the Republic of Slovenia 1991–2004: from Individual to Collective Defence

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.56.3.06

Ključne besede:

varnost, obramba, TORS, Slovenska vojska, nacionalnovarnostni sistem RS, Slovenija, security, defence system, Territorial Defence of Republic of Slovenia, Slovenian Armed Forces, national security system, Republic of Slovenia

Povzetek

Following the successful defence of the country in June and July 1991, the Republic of Slovenia developed its partly unestablished defence system in the light of the instability of the country’s southern neighbourhood that continued to be ravaged by war for the next five years. As an independent country, Slovenia developed its system of national defence in the context of armed neutrality, but with a desire to join Nato and thus transition to a system of collective defence. The Territorial Defence was developed into a regular army and renamed as the Slovenian Armed Forces in 1994. In the circumstances dictated both by restrictions imposed by the UN (arms embargo) as well as the country’s own capacities and available material resources, Slovenia developed a single-type army based on national service and initial large numbers that were gradually reduced. In 1993, the country decided to pursue collective defence as a strategic goal and initiated efforts to join Nato. As Slovenia moved closer to Nato and as the security of its immediate environment changed, numerous reforms of the Army and of the defence sector loomed. During Slovenia's preparations to join Nato from 2000 to 2004, the country abandoned its national service system in 2003 and reformed the Slovenian Armed Forces into a professional army numbering about 7600 professional soldiers, NCOs and officers, as well as an additional limited voluntary reserve force.

 

 

 

Biografija avtorja

Literatura

Grizold, Anton (ed.), Jelušič, Ljubica (ed.), Korošec, Tomo (ed.). Demilitarizacija Slovenije in nacionalna varnost : zbornik. 1st edition. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1991.

Grizold, Anton: Slovenija v spremenjenem varnostnem okolju: k razvoju obrambno-zaščitnega sistema : izzivi in spodbude. Ljubljana, Faculty of Social Studies, 2005.

Grizold, Anton: Obrambni sistem republike Slovenije: stanje in perspektive nadaljnjega razvoja. Zbornik strokovno znanstvenih razprav. Ljubljana: Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, December 1991, pp. 161–181.

Grizold, Anton: Nejasen namen: resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije na rob. Primorski dnevnik, 49, 1993, No. 88.

Humar, David, Mikuž Ivan, Zanoškar, Samo, Groff Dean, Holc, Leon, Integration of the Slovenian armed forces into NATO and EU military structures. Bilten Slovenske vojske, 11, 2009, št. 2, pp. 59–81.

Janša, Janez, Okopi: pot slovenske države 1991–1994. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2014.

Juvan, Jelena, Slovenska vojska v mirovnih operacijah. In: Ljubica Jelušič (ed.), Mirovne operacije in vloga Slovenije. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2005, pp. 175–186.

Juvan, Jelena, Mirovne operacije kot sredstvo zagotavljanja nacionalne varnosti? Defence Research Centre of the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana. http://www.fvv.um.si/DV2010/zbornik/nacionalna_varnost/juvan_doc.pdf. Retrieved on 2 July 2016.

Jelušič, Ljubica. Slovenska nacionalna varnost v desetletju samostojnosti. In: Zajc, Drago (ed.). Slovenska država ob deseti obletnici, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2001, pp. 138–150.

Kladnik, Tomaž, Slovenska vojska v službi domovine. Ljubljana, Defensor, 2006

Malešič, Marjan, Jelušič, Ljubica, Guštin, Damijan, Kotnik-Dvojmoč, Igor, Vegič, Vinko, Prezelj, Iztok, Prebilič, Vladimir, Svete, Uroš, Kopač, Erik. Obvezniška ali poklicna vojska? : (študija primera Slovenije). Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Defence Research Centre, 2001. 236 pages + tables.

Prebilič, Vladimir. Von der Staatsgründung bis zur EU- und NATO-Mitgliedschaft: permanente Reformierung der slowenischen Streitkräfte?. In: JAUN, Rudolf (ed.), OLSANSKY, Michael (ed.). Strategische Wende – Technologische Wende: die Transformation der Staitkräfte am Übergang zum 21. Jahrhundert, (Schriftenreihe, MILAK Schrift Nr. 9). Zürich: Militärakademie and der ETH, 2008, pp. 19–32.

Prebilič, Vladimir, Juvan, Jelena, (Ne)obstoj slovenske vojaške identitete. Sodobni vojaški izzivi 14, 2012, št. 1, pp. 55–67.

Šteiner, Alojz, Slovenska vojska med tranzicijo in transformacijo. Ljubljana, Slovenian Armed Forces, Military Schools Centre, 2015.

Kladnik Tomaž (ed.) Vojaška obramba Slovenije 1990–1991: Defensor, Ljubljana 2011.

Pirjevec, Jože, Jugoslovanske vojne: 1991–2001. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003.

Žunec, Ozren, Operacije Bljesak i Oluja. In: Magaš Branka (ed.), Žanić Ivo (ed.), Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: 1991–1995. Zagreb: Jesenski i Turk; Sarajevo: Dani, 1999, pp. 93–110.

Grošelj, Klemen, Slovenija v svetu mirovnih operacij. Ljubljana, Založba FDV, 2007

Kranjc, Marijan: Slovenska vojaška inteligenca. Grosuplje, Grafis Trade, 2005.

Objavljeno

2016-12-05

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>