Fašistični programi raznarodovanja Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini

Avtorji

  • Milica Kacin Wohinz

Ključne besede:

fašizem, Julijska krajina, Hrvati, Slovenci, manjšina, raznarodovanje, raznarodovalna politika, razlaščanje, izseljevanje

Povzetek

Avtorica analizira fašistične programe iz obdobja 1925-1942, katerih politični cilj je ustvariti ob meji italijansko kompaktno ozemlje kot mostišče za ekspanzijo na Balkan. V ta namen fašistični režim odvzame politične in nacionalne pravice slovensko-hrvaški manjšini in poskuša z razlaščanjem kmetijske posesti in izselitvijo slovanskega prebivalstva kolonizirati deželo; vendar načrtov, tudi zaradi odpora, ne more uresničiti.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>