O stališčih političnih strank Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini po priključitvi dežele k Italiji

Avtorji

  • Milica Kacin Wohinz

Ključne besede:

Julijska krajina, Slovenci, Hrvati, politične stranke, nacionalno vprašanje, manjšina, politično društvo Edinost, Komunistična partija Italije

Povzetek

Referat na jugoslovansko-italijanskem znanstvenem posvetovanju oktobra 1980 v Trstu in Kopru obravnava stališča političnega društva Edinost v boju za ohranitev nacionalnih pravic manjšine v fašistični Italiji in razvoj politike komunistične stranke Italije do nacionalnega vprašanja manjšine z vidika, da se razredni boj nacionalno ogrožene manjšine ne more razvijati mimo boja za nacionalno osvoboditev.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>