O virih za gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev od sredine 19. stoletja do prve svetovne vojne

Avtorji

  • Jasna Fischer

Ključne besede:

Slovenci, 19.-20. stoletje, socialna zgodovina, gospodarska zgodovina, viri, obrt, industrija, statistični podatki, Celje

Povzetek

V razpravi so obravnavani statistični viri in predstavljena njihova uporabnost v raziskavah družbene in gospodarske zgodovine Slovencev. Pozornost je osredotočena na podatke poklicne statistike in moštvenih knjig industrijskih obratov. Z analizo teh podatkov je prikazan razvoj obrti in industrije v celjskem okrajnem glavarstvu med leti 1869 in 1910.

Prenosi

Objavljeno

1983-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>