Modernizacija slovenskih dežel v Avstro-Ogrski monarhiji

Avtorji

  • Jasna Fischer Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Habsburška monarhija, Slovenija, gospodarstvo, modernizacijski procesi

Povzetek

Modernizacija slovenskega gospodarstva znotraj Habsburške monarhije je bil stalen, čeprav počasen proces. V tem procesu je prednjačila industrija, zlasti rudarstvo in metalurgija sta bila v ospredju. Kmetijske panoge so bile v tem prizadevanju manj uspešne, čeprav je tudi v tem oziru zaznati določen napredek, ki je bil toliko bolj pomemben zaradi visokega deleža kmetijstva v domačem proizvodu.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>