Strokovna organizacija tiskarjev na Kranjskem 1867-1914

Avtorji

  • Jasna Fischer

Ključne besede:

Slovenija, 19.-20. stoletje, kulturna zgodovina, tisk, društvo tiskarjev, 1867-1914, izobraževanje

Povzetek

Na podlagi arhivskih in časopisnih virov napisani članek prikazuje razvoj in delovanje prvega strokovnega delavskega društva na Kranjskem, društva tiskarjev, ustanovljenega v Ljubljani leta 1868. Društvo je bilo politično resda pasivno, odigralo pa je pomembno vlogo kot izobraževalno in podporno društvo. Prirejalo je predavanja in osnovalo bogato knjižnico. Ustanovilo je bolniško, invalidsko, vdovsko, sirotninsko, brezposelno in potno ter izobraževalno blagajno, imelo je živahne stike z drugimi tiskarskimi društvi v Avstro-Ogrski in drugod po Evropi.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>