Delavsko izobraževalno društvo v Ljubljani v letih 1882-1884 in proces v Celovcu

Avtorji

  • Jasna Fischer Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

Ključne besede:

Ljubljana, 19. stoletje, ljubljansko delavsko izobraževalno društvo, izobraževanje, delavstvo

Povzetek

Na podlagi arhivskega gradiva napisani članek daje pregled delovanja ljubljanskega delavskega izobraževalnega društva v letih 1882-1884, ko je v društvu prevladala radikalna usmeritev pod vodstvom Franceta Železnikarja, Ferdinanda Turne, Franca Sturma in Edvarda Kriegla. Avtorica je podrobneje orisala tudi potek celovškega procesa proti skupini ljubljanskih delavskih voditeljev, obtoženih, da so anarhisti.

Prenosi

Objavljeno

1978-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>