Vprašanje slovenskega parlamenta leta 1918

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Država SHS, slovenski parlament, 1918

Povzetek

Avtor obravnava vprašanje oblikovanja slovenskega nacionalnega parlamenta v novembru leta 1918, tj. v času obstoja posebne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov prek katere so se habsburški Jugoslovani 1.12.1918 skupaj s Kraljevino Srbijo združili v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ugotavlja, da je novembra 1918 na Slovenskem obstajalo politično telo (slovenski Narodni svet), ki se mu je formalno priznalo pristojnosti, kakršne ima v parlamentarnem političnem sistemu njegov nosilec - parlament. To je predstavljalo eno izmed pomembnih značilnosti politične osamosvojitve, ki so jo dosegli Slovenci v kratkotrajnem obstoju Države SHS.

Prenosi

Objavljeno

1995-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>