Vprašanje etnične posebnosti Muslimanov v razpravi jugoslovanskih komunistov o nacionalnem vprašanju leta 1923

Avtorji

  • Jurij Perovšek Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Jugoslavija, Komunistična stranka Jugoslavije, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Muslimani, nacionalna individualnost, nacionalno vprašanje

Povzetek

V razpravi avtor predstavlja stališča posameznih članov Komunistične stranke Jugoslavije o etnični posebnosti Muslimanov, ki so jih izrazili v znani javni teoretskopolitični razpravi jugoslovanskih komunistov o nacionalnem vprašanju leta 1923. Ugotavlja, da je naslednica KSJ, Zveza komunistov Jugoslavije, táko stališče sprejela ter politično in pravno uveljavila šele leta 1968 v okviru tedanje Socialistične federativne republike Jugoslavije. Avtor opozarja, da so stališča o nacionalni posebnosti Muslimanov, ki so se v KSJ pojavila že leta 1923 sestavni del zgodovinske celote teoretičnih, političnih, vojaških in mednarodnih prizadevanj za dosego enakopravnega položaja muslimanskega naroda v zapletenih medsebojnih odnosih južnoslovanskih narodov v 20. stoletju.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>