Oris položaja v koprskem okraju cone B Julijske krajine v letih 1945-1947

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, Primorje, Koper, povojno bodobje, 1945-1947, cona B Julijske krajine, uprava

Povzetek

V razpravi avtorica prikaže delovanje jugoslovanske uprave in dogajanje v koprskem okraju cone B Julijske krajine, torej na območju, kjer poleg Slovencev živijo tudi avtohtoni Italijani. Območje je bilo v obravnavanem obdobju formalno še vedno del Kraljevine (Republike) Italije in obenem del jugoslovanskih zahtev na mirovni konferenci med zavezniškimi silami in Italijo.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>