Stališča Komunistične partije Slovenije (Komunistične partije Jugoslavije) in Komunistične partije Italije o Julijski krajini v letih 1941-1947

Avtorji

  • Nevenka Troha

Ključne besede:

Komunistična partija Jugoslavije, Komunistična partija Italije, Julijska krajina, nacionalno vprašanje, razredno vprašanje

Povzetek

Razprava obravnava odnose med komunističnima partijama na narodnostno mešanem območju, ki sta ga skušali.priključiti obe zainteresirani državi. Ker sta obe partiji vodili oz. bili med voditelji osvobodilnega boja, je njuno delovanje imelo širše posledice. Osnovna dilema je bila razmerje med narodnim in socialnim oz. razrednim vprašanjem, obe pa sta bili vezani tudi na položaj v matični državi. KPS je uspelo z izpostavljanjem reševanja slovenskega narodnega vprašanja pritegniti Slovence, s poudarjanjem socialistične revolucije in z navezanostjo na Sovjetsko zvezo pa italijansko delavstvo v Julijski krajini, ki se je opredelilo v nasprotju z usmeritvami matične KPI.

Prenosi

Objavljeno

1993-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>