Obnova okrajnih glavarstev na Dolenjskem jeseni 1943

Avtorji

  • Tone Ferenc Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Ljubljanska pokrajina, okupacija, operacijska cona Jadransko primorje, uprava

Povzetek

V ljubljanski pokrajini, 3. maja 1941 priključeni h Kraljevini Italiji, je bilo 5 okrajnih glavarstev z italijanskimi fašističnimi glavarji. Po kapitulaciji Italije so skoraj v celi pokrajini zagospodarili partizani in odpravili okupatorjevo civilno upravo. Po 10. septembru 1943 je Ljubljanska pokrajina sodila v okupatorjevo operacijsko cono "Jadransko primorje" (Operationszone "Adriatisches Künstenland") in nova pokrajinska uprava z generalom Leonom Rupnikom je 22. oktobra 1943 začela pripravljati obnovo okrajnih glavarstev Novo mesto, Črnomelj in Kočevje in jih je vzpostavila po 2. novembru 1943, ko je v njih poslala okrajne glavarje in uradništvo. Ko se je okrajno glavarstvo Črnomelj že po nekaj dneh vrnilo v Ljubljano, sta drugi dve glavarstvi na Dolenjskem uradovali skoraj do konca vojne, vendar zaradi partizanskega gibanja precej omejeni na omenjeni mesti in njuno bližnjo okolico.

Prenosi

Objavljeno

1998-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>