Duhovno politični položaj liberalnih in katoliških političnih sil pred drugo svetovno vojno

Avtorji

  • Janko Prunk akulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, SI-1000 Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5

Ključne besede:

ideologija, politika, liberalizem, katolicizem, fašizem, nacizem, komunizem

Povzetek

Avtor analizira položaj liberalnih in zmerno konservativnih (to je krščansko socialnih) političnih sil v svetu med obema vojnama, ko so bile soočene s tremi agresivnimi totalitarističnimi režimi: fašističnim, nacističnim in boljševiškim. Liberalne in zmerno konservativne politične sile so bile v soočanju s totalitarnimi sistemi od začetka pojava le-teh v podrejenem položaju in na umiku. Liberalni politični sistem je po 1. svetovni vojni v boju proti totalitarizmom zapadel v krizo in ni znal oz. ni mogel poiskati zaveznika niti na levici pri socialistih niti na desnici v zmerno konservativnih strankah. Te so večinoma odklanjale vse liberalno in socialistično ter kazale več razumevanja za fašizem. Liberalizem je rešila Velika Britanija in ZDA (F.D. Roosevelt). Znani katoliki so šele med 2. svetovno vojno našli pot v protifašistično koalicijo.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>