Krščansko-socialni pogled na francosko revolucijo med njeno stoto in stopetdeseto obletnico (1889-1939)

Avtorji

  • Janko Prunk

Ključne besede:

Slovenci, krščansko-socialni tabor, krščanski socialci, francoska revolucija, časopisje

Povzetek

Avtor ugotavlja, da je slovenski krščansko-socialni tabor v letih med Mahničevim nastopom in drugo svetovno vojno dokaj malo in še to zelo kritično pisal o francoski revoluciji. Pri tem opozarja, da je kljub intenzivnemu petdesetletnemu idejnemu in političnemu razvoju ter ob vseh modifikacijah, ko je slovensko krščansko-socialno gibanje prešlo od stališča o božjem legitimističnem izvoru oblasti do stališča o narodni suverenosti, pri vseh smereh tega gibanja, tj. od skrajne levice do avtoritarne desnice, še v letu 1939 ocena francoske revolucije ostajala kritična in odklonilna.

Prenosi

Objavljeno

1994-01-01

Številka

Rubrika

Razprave