Idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma

Avtorji

  • Janko Prunk

Ključne besede:

Edvard Kardelj, socializem

Povzetek

Avtor poskuša na osnovi obsežnega izvirnega publicističnega in arhivskega gradiva analizirati in oceniti idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma. V analizi Kardeljevega pisanja in tudi političnega ravnanja v vseh treh obdobjih (pred 2. svetovno vojno, med njo in v povojnem času socialistične Jugoslavije) pride do zaključka, da je bil Kardelj vse življenje v svojem nazoru zvest revolucionarnemu marksizmu leninistične variante. Za zadnje delo Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja (1977) si avtor dovoljuje hipotezo, da bi ga bilo moč ocenjevati kot izstop iz leninistične paradigme.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01