Predstavitev programa dela Inštituta za novejšo zgodovino (2000-2004)

Gospodarska in socialna zgodovina Slovencev 1848-1991

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Bibliografija