Slovensko bančništvo med obema vojnama

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

bančništvo, hranilništvo, zadruge, zadružništvo, kapital, Slovenija

Povzetek

V razpravi avtor obravnava slovensko bančništvo - hranilnice, kreditne zadruge in delniške družbe - med dvema vojnama. Posebej izpostavlja njihov položaj v uspešnih dvajsetih in kriznih tridesetih letih, kjer oriše tudi sanacijo bančnega sistema in način spodbujanja varčevanja. Nato sledi še analiza bančne tržne strukture in uspešnosti poslovanja slovenskih bank v taistem obdobju.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>