Lastniška struktura slovenskih bank do druge svetovne vojne

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

banke, lastništvo, lastniška struktura, tuj kapital

Povzetek

V razpravi obravnava avtor spreminjanje lastniške strukture slovenskih bank do druge svetovne vojne. Kot osnovne značilnosti so izpostavljena naslednja dejstva: močan delež kreditnih zadrug in hranilnic med lastniki, pretežni del časa do druge svetovne vojne krepka zastopanost tujega kapitala v bankah in prevlada institucionalnih investitorjev v upravljanju bank na račun malih vlagateljev, razen v primerih, kjer so le ti ustanovili posebne družbe za zastopanje njihovih interesov.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>