Razdolževanje kmetov v Sloveniji od okupacije do Informbiroja

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, kmečki dolgovi, razdolževanje, 1936, druga svetovna vojna

Povzetek

V razpravi pisec obravnava odplačevanje kmečkih dolgov oziroma proces razdolževanja kmetov, ki se je pričel v letu 1936, med drugo svetovno vojno in po njej. To so bili prelomni časi, ki so temeljito spremenili okoliščine, v katerih se je razdolževanje odvijalo pred izbruhom druge svetovne vojne na naših tleh. Osnovna ugotovitev pisca je, da so kmetje dolgove plačevali tudi med okupacijo in da so komunisti po prihodu na oblast samo dokončali tisto kar bi se glede na načrte predvojnih oblasti, tako ali tako izvršilo do leta 1948.

Prenosi

Objavljeno

1992-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>