Oris razvoja slovenskega bančništva do prve svetovne vojne

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

bančništvo, hranilništvo, zadruge, zadružništvo, kapital

Povzetek

V razpravi avtor obravnava institucionalno-branžni razvoj slovenskega bančništva (regulativne hranilnice, kreditne zadruge, bančne delniške družbe) do prve svetovne vojne, v zaporedju kakor so nastajale različne funkcijske oblike. K temu pa je pridružena še analiza poslovanja ter iskanje korelacije med splošnim gospodarskim razvojem in razvojem institucij finančnega posredništva v Sloveniji do prve svetovne vojne.

Prenosi

Objavljeno

1999-01-01

Številka

Rubrika

Razprave